Customer service analyst - French | SwiconJobs

Your dream job is just a click away

Customer service analyst - French

2021.09.07. | Románia | Romania
Introduction

Soyez aussi un super-héros Swicon!

SwiconGroup is one of the leading members of the IT arena for almost a decade, since 2017 present also in Romania. Our wide range of services and highly trained professionals give us the opportunity to shape our solutions to fully meet the ideas and wishes of our clients. We are proud to have leading banks, insurance and telecommunication companies, as well as large FMCG corporations and SSCs amongst our highly prestigious partners.

Tasks

Specialistul suport parteneri gestionează relaţiile administrative cu partenerii de serviceşi procesele administrative ale companie, susţine operatiunile, oferă asistenţă pentru proiectele în derulare în sfera sa de responsabilitate, menţine evidenţele şi alte date sau documente aferente, oferind asistenţă Managerului, Şefului de echipă şi colegilor săi în diferite sarcini administrative legate direct sau indirect de funcţia principală a unităţii de lucru.


 • Gestionează în întregime procesul în diferite regiuni şi ţări şi reprezintă principalul contact pentru partenerii de service ai companie;
 • Asistă partenerii de Service în cadrul operaţiunilor financiare şi logistice şi este responsabil cu adresarea tuturor problemelor referitoare la funcţionalitatea procesului;
 • Este responsabil(ă) pentru excelenţa operaţională şi satisfacerea nevoilor clientului la nivelul agreat;
 • Caută informaţii relevante, analizează, colectează date pentru rapoarte şi administrează procesele de lucru, urmînd indicaţiile managerului, precum şi alte proceduri administrative stabilite;
 • Respectă toate procedurile de lucru şi urmează indicaţiile primite de la analistul de proces în ceea ce priveşte performanţa operaţională;
 • Asigură asistenţă şi training pentru partenerii de service în utilizarea instrumentelor electronice puse la dispoziţie de HP pentru ca partenerii să-şi poată desfăşura activitatea în condiţii optime;
 • Este primul punct de contact pentru rezolvarea situaţiilor apărute în ultilizarea aplicaţiilor companie de către parteneri;
 • Să fie la curent şi să aplice specificităţile de proces;
 • Răspunde în timp, corect şi complet la solicitările legate de procesul de logistică;
 • Participă la evaluarea lunară a performanţei operaţionale pentru cei mai importanţi parteneri de service ai companie;
 • Oferă consultanţă şi mentoring pentru echipa de suport din back-end;
 • Urmăreşte pîna la rezolvarea finală toate cererile primite pe e-mail, telefon sau mijloace electronice şi oferă clientului în permanenţă informaţii legate de stadiul în care se află cererile sale.


Expectations
 • între 3 ani şi 5 ani experienţă într-o poziţie similară;
 • studii economice/comerciale/tehnice;
 • abilităţi de comunicare foarte bune(verbal şi scris);
 • fluent în engleză şi în a doua limbă pe care o cere jobul (nivel B2-C), iar orice altă limbă constituie un plus;
 • spirit de echipă;
 • orientare către client;
 • abilităţi de organizare şi de lucru în condiţii de stress;
 • cunoştiinte bune de PC;
 • abilitatea de a rezolva probleme legate de proces şi de a relaţiona optim cu alte echipe
Employer's offer

Why us?


Excellent learning opportunities! Variety in your work and a fantastic, informal work atmosphere
A challenging environment that will stimulate you to grow as a professional!

A great foundation for your career!
Grow with us! Your role will develop over time, so you can increase your experience and responsibilities. So you can advance faster and further in your future career.

Friendly and welcoming work environment with an international working atmosphere where you can practice and learn new language skills with a diverse mix of colleagues and clients.

A dynamic work environment with a culture that is open, innovative and performance-orientated.

A competitive salary, Additional Health Insurance, luncheon voucher etc.